CALITATE SI MEDIU

Calitatea produselor
Una dintre prioritățile Pyramis a fost întotdeauna calitatea. Compania este dedicată furnizării de produse și servicii de calitate excelentă care să satisfacă și, în unele cazuri, chiar să depășească așteptările clienților. Această prioritate a fost și este unul dintre factorii esențiali cu ajutorul căruia Pyramis și-a caștigat competitivitatea pe o piață în continuă mișcare, cu exigențe din ce în ce mai greu de satisfăcut.

Orice produs Pyramis este conform normelor CE

Sistemul de protecție a mediului
Cu aceeași filozofie ca și pentru sistemele de calitate, Pyramis este o companie responsabilă și protejează mediul înconjurător. Compania este certificată EMAS și ISO 14001. Certificarea EMAS subliniază angajamentul voluntar pentru protecția mediului, intervine în toate sectoarele activității și asigură faptul că metodele de producție si produsele finite sunt sigure pentru mediul înconjurător, care reprezintă o preocupare permanentă și fundamentală pentru Pyramis și o componentă cheie în planificarea strategiilor.

Sisteme de calitate
Prin implementarea sistemelor de calitate, Pyramis acceptă și statuează faptul că, pentru a obține produse deosebite, e necesară utilizarea de materii prime de calitate, coroborată cu un design adaptat tendințelor, la prețuri care să reflecte adevărata lor valoare. Pyramis folosește o gamă vastă de indicatori de performanță la fiecare nivel de structură pentru a se asigura că produsele livrate consumatorilor ating gradul de satisfacție dorit de aceștia. Pyramis este o companie certificată ISO 9001:2000, asigurând standarde înalte de calitate pentru fiecare produs și proces în parte.

ISO 9001:2008   
ISO 14001:2004   
ISO 18001:2007