PYRAMIS METALLOURGIA A.E. Politica de confidențialitate în conformitate cu GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor)
 
Introducere 
Despre noi
Această politică de confidențialitate se aplică site-urilor („Site“) operate de PYRAMIS METALLOURGIA A.E. (PYRAMIS) și prelucrării de către Pyramis a informațiilor cu caracter personal, așa cum este prevăzut în această politică de confidențialitate. În scopul acestei politici, PYRAMIS definește termenul „Vizitator“ ca persoana care vizitează acest site.
Pentru PYRAMIS, confidențialitatea și securitatea vizitatorilor site-ului nostru sunt de o importanță capitală. PYRAMIS se angajează să protejeze datele pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate explică modul în care sunt procesate informațiile care pot fi utilizate pentru a identifica direct sau indirect o persoană (date cu caracter personal) colectate prin utilizarea site-ului și a platformei sale.
Orice informație stocată pe site-ul PYRAMIS este considerată confidențială. Toate informațiile sunt stocate în siguranță și sunt accesate numai de personal autorizat. PYRAMIS implementează și menține măsuri tehnice, de securitate și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării și utilizării neautorizate sau ilegale și de asemenea împotriva pierderii, distrugerii, prejudicierii, furtului sau dezvăluirii accidentale.
 
Colectare și utilizare
Vizitatori
Prin vizitarea doar a site-ului sunteți de acord cu colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal așa cum este descris în prezenta. Dacă nu sunteți de acord cu termenii stabiliți în prezenta, vă rugăm să nu vizitați acest site. PYRAMIS are dreptul de a colecta și ține evidența vizitatorilor pe site-ul său în scopul rapoartelor și statisticilor utilizate ca bază pentru marketing și dezvoltarea site-ului. Este posibil să vă înregistrăm adresa IP și să folosim module cookie. PYRAMIS poate adăuga informațiile colectate prin intermediul activității de vizualizare a paginilor. De asemenea, PYRAMIS poate colecta și prelucra orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați voluntar în formularele site-ului nostru, de exemplu la momentul înregistrării pentru evenimente sau înscrierii pentru informații și newsletter-uri.
 
Aceste date cu caracter personal pot include:
adresa dvs. IP
numele și prenumele dvs.
adresa dvs. de email
țara dvs.
compania dvs.
statutul dvs. (dacă sunteți persoană fizică, comerciant cu amănuntul sau producător) 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
PYRAMIS colectează date prin Google Analytics cu privire la vizitele pe site, inclusiv numărul de vizitatori și vizite, datele privind localizarea geografică, durata de timp petrecută pe site, paginile pe care se face clic pe site sau de unde au venit vizitatorii.
PYRAMIS utilizează datele colectate pentru a comunica cu vizitatorii și pentru a-și îmbunătăți site-ul prin analizarea modului în care vizitatorii navighează pe site. PYRAMIS utilizează uneori informațiile non-personale colectate pentru a îmbunătăți design-ul și conținutul Site-ului și pentru a personaliza experiența Vizitatorului.
 

Partajarea datelor cu caracter personal
Informațiile cu caracter personal pe care le furnizați vor fi disponibile pentru Pyramis, companiile noastre afiliate și furnizorii de servicii terți și contractorii de încredere pentru următoarele scopuri:
pentru a procesa solicitările de informații primite prin Site-uri
pentru a vă înregistra și pentru a vă trimite newsletter-uri
pentru a efectua studii de piață și activități de dezvoltare a afacerii
pentru a vă oferi informații despre produsele și promoțiile noastre care ar putea fi de interes pentru dvs.
în legătură cu sondajele referitoare la produsele noastre și Site-uri
pentru orice alt scop indicat la momentul în care furnizați în mod voluntar informațiile dvs. cu caracter personal.

Marketing
Este posibil să folosim din când în când informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite mesaje e-mail automate sau materiale de marketing cu privire la serviciile noastre și la serviciile furnizorilor terți, în fiecare caz cu consimțământul dvs. prealabil. Aceste mesaje e-mail pot conține funcții care ne ajută să ne asigurăm că ați primit și ați putut să deschideți mesajul.
Puteți să renunțați la primirea unor astfel de mesaje e-mail de marketing în orice moment, gratuit, răspunzând la mesaj prin „dezabonare” la subiect sau urmând instrucțiunile din orice comunicare de marketing. 

Modulele cookie
Modulele cookie sunt mici fragmente de informații transmise de un site către hard disk-ul unui vizitator. Modulele cookie nu pot fi utilizate pentru a rula programe sau pentru a difuza viruși către calculatorul dvs. Continuând să vizitați site-ul, sunteți de acord cu plasarea modulelor cookie pe dispozitivul dvs. Dacă alegeți să nu acceptați modulele noastre cookie, nu putem garanta că experiența dvs. va fi la fel de satisfăcătoare cum ar fi altfel.
 
Linkuri la alte site-uri
Vă informăm că în timp ce accesează site-ul nostru vizitatorii pot urma linkuri la alte site-uri care nu se află în sfera noastră de influență. PYRAMIS nu este responsabilă pentru conținutul sau politica de confidențialitate a acestor alte site-uri.
 
Prelucrarea în Spațiul Economic European (SEE)
Începând cu data de 25 mai 2018, Directiva UE 95/46/CE și legislația locală bazată pe Directivă vor fi înlocuite de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut sub numele de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). PYRAMIS prelucrează datele cu caracter personal așa cum este definit în Directivă și GDPR:
PYRAMIS aderă la Directiva 95/46/CE din 1995 și la GDPR din 25 mai 2018. Prin urmare, toate datele colectate de PYRAMIS prin invitații, înregistrări sau sondaje vor fi stocate exclusiv în unități de găzduire sigure.
PYRAMIS deține un acord de prelucrare a datelor cu furnizorul său, asigurând respectarea Directivei. Găzduirea se efectuează în conformitate cu cele mai înalte regulamente de securitate.
 
Păstrare și ștergere
PYRAMIS nu va păstra datele pentru perioade mai îndelungate decât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate sau conform cerințelor legilor sau reglementărilor aplicabile. Pentru datele respondenților, PYRAMIS deține controlul asupra scopului colectării datelor și asupra duratei pentru care datele cu caracter personal pot fi păstrate.
 
Acceptarea acestor condiții
Presupunem că toți vizitatorii site-ului nostru administrat de PYRAMIS au citit cu atenție acest document și sunt de acord cu conținutul acestuia.  Dacă cineva nu este de acord cu această politică de confidențialitate, ar trebui să se abțină de la utilizarea site-ului și a platformei noastre. Ne rezervăm dreptul de a modifica politica noastră de confidențialitate în funcție de necesitate. Utilizarea în continuare a site-ului PYRAMIS, în urma informării cu privire la orice modificări la aceste condiții, implică acceptarea politicii de confidențialitate revizuită.

Obligația legală de a divulga informații cu caracter personal
Vom dezvălui informațiile cu caracter personal ale unui utilizator fără permisiunea prealabilă a acestuia numai atunci când avem motive să considerăm că dezvăluirea acestor informații este necesară pentru a stabili identitatea, a contacta sau a iniția proceduri legale împotriva unei persoane sau unor persoane suspectate de încălcarea unor drepturi sau proprietăți ale PYRAMIS sau ale altor persoane care ar putea fi prejudiciate de activitățile utilizatorului, sau împotriva unor persoane care ar putea (în mod deliberat sau altfel) să încalce aceste drepturi și proprietăți. Avem permisiunea să dezvăluim informațiile cu caracter personal atunci când avem motive întemeiate să considerăm că acest lucru este solicitat prin lege.
 
Pentru informații suplimentare
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la datele păstrate de PYRAMIS sau modul în care acestea sunt utilizate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: marketing@pyramis.gr