Pyramis Group


Certificare
Calitatea produselor

"Compania este dedicată furnizării celei mai înalte calități pentru toate produsele sale, cu certificare CE. Compania aderă la un sistem de management al calității, în conformitate cu ISO 9001:2015, care asigură standarde înalte de calitate pentru produsele și procesele sale, având ca obiectiv principal satisfacția clienților. "
Un sistem de management de mediu în conformitate cu ISO 14001:2015, care asigură un efort funcțional și managerial pentru prevenirea poluării, îmbunătățirea continuă a performanței noastre de mediu și conformitatea cu legile de mediu aplicabile.
În plus, Pyramis respectă un sistem de management al sănătății și securității în muncă, în conformitate cu ISO 45001:2018, care oferă un cadru pentru a reduce riscurile la locul de muncă într-un mod proactiv și pentru a îmbunătăți în mod demonstrabil sănătatea și bunăstarea la locul de muncă.
În cele din urmă, Pyramis evaluează și gestionează amenințările la adresa securității pe măsură ce acestea apar în lanțul de aprovizionare, conform ISO 28000:2007.

 
Certificare
ISO 9001:2015

Sistem de management al calității

ISO 14001:2015

Sistem de management al mediului

ISO 45001:2018

Sistem de management al sănătății și securității în muncă

ISO 28000:2017

Sistem de management al securității pentru lanțul de aprovizionare