RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ

Responsabilitatea Socială Corporativă este un domeniu de acțiune dinamic pentru Pyramis, o companie grecească contemporană cu reputația și amploarea unui grup multinațional. Aceasta demonstrează perspectiva echilibrată a companiei în ceea ce privește impactul financiar, social și asupra mediului.

 

În conformitate cu politica sa, Pyramis Metallourgia A.E. este dedicată să ofere clienților săi produse care respectă în totalitate standardele sale de înaltă calitate, folosind metode de producție care asigură sănătatea și siguranța angajaților săi, precum și protecția mediului. Prin urmare, Pyramis este certificată atât în conformitate cu ISO 9001, cât și cu ISO 14001 - EMAS și OHSAS 18001.

Fidelă misiunii sale, încă de la începutul înființării companiei, Pyramis își sprijină în mod voluntar resursele umane în orice materie conexă, oferind în mod constant servicii clienților săi în cel mai bun mod posibil, concentrându-se în același timp pe satisfacerea nevoilor partenerilor săi. În același timp, intervenția sa în aspecte legate de mediu și de comunitate este esențială.

Concisely, Pyramis Social Corporate Responsibility is focused on the below basic fields: